2020
Training/Icons Varnish
2020
Kransen/ Sigrid Undset
2019
Bird
2020
Julestjerner
2020
Hellig jul
2020
Syn og Segn 3.19
2020
Det Vidunderlige
2020
Knokkelsommer
2020
Kransen / Undset
2020
Hellig jul
2020
Bieffekten
2020
Melding til Barnevernet
2020
Hva er kjønnsperspektiver i forskning
2019
Syn og Segn. Magazine
2018
Syn og Segn/Islam in Norway
2018
The sensitive Child
2018
Syn og Segn/Sami People
2018
Syn og Segn/Child welfare
2018
Security Policy
2018
National clothing
2018
Fem stjerner. Lars Petter Sveen.
2018
Love Charms. Book about ancient magic
2018
Pattern; Textile
2018
Pattern; Nature 2
2018
Pattern; Nature
2018
Hellig Jul. Julehefte
2018
Korset og Sommerfuglen. En bok om symboler.
2017
Cards; inspirations from Icelandic nature and textile
2017
HVA ER ØKONOMI - Orkana forlag
2017
MA GARDEROBE
2017
Finn spor fra fortida - Orkana forlag
2017
Håkon den Gode - Mellom to kulturer i vikingtida
2017
Den vesle stavkyrkjeboka - Skald forlag
2017
CD/En ring av gull - Iko forlag
2017
Bestemors Godnattbok - Juritzen Jr
2017
Bestemors Godnattbok - Juritzen Jr.
Back to Top